Friday, December 26, 2008

Ang Tunay na Pasko

Paskong tuyo sa masa
paskong hamon, lechon, keso, sangkatutak na regalo, atbp
para sa may kaya...
tayong lahat ay naniniwala
na ang ganitong estado ng lipunan
ay hindi makatarungan
ngunit kung tutuusin
ano man ang pasko natin
ang mahalaga ay pag-ibig sa isa't isa.
Gasgas na ba ang ganitong paunawa?
ang pasko ay wala sa tuyo, hamon, o keso,
ito ay nasa ating puso,
Ang pasko ay pag-ibig
Pag-ibig ang tunay na pasko.
Tulad ng hanging ating nilalanghap,
ang pag-ibig ay para sa lahat
mula sa lahat.
at kahit na ano ang ating gawin
walang makapagmamay-ari ng hangin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This site is licensed under a Creative Commons License.


Locations of visitors to this page